کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- پیام مدیریت
آشنایی با مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پیام مدیرعامل 

سپاس خداوند یکتا را که فرصت خدمت عطا نموده و توفیقی رفیق گردید تا با بهره برداری ازپل ارتباطی ایجاد شده امکان تعامل با مشتریان و همکاران را داشته باشم.

کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع در سال 1358 با کسب مجوز از وزارت صنایع و معادن وارد فعالیتهای رسمی خود گردید و در آستانه ورود به چهارمین دهه از فعالیت خود با بهره گیری از مهارتهای متخصصان این امر، استفاده از نرم افزارهای روز، استانداردهای معتبر جهانی و دستگاههای پیشرفته تولید در منطقه شهرک صنعتی گلگون  (نزدیک ترین شهرک صنعتی به غرب تهران) توانسته است گامهای بلندی بردارد.

امید است با یاری خداوند سبحان و با بکارگیری فن آوری های روزآمد در خدمت به تولید ملی و هموارسازی راه ایمن و مطمئن برای مشتریان ، یکی از بهترین ها باشیم. متواضعانه و فروتنانه آماده دریافت نظرات سازنده شما بوده و خود را نماینده مشتریان در این واحد تولیدی می بینم.

با آرزوی موفقیت

عسگری

مدیرعامل کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.99.12.fa
برگشت به اصل مطلب