کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- اخبار و اطلاعیه ها
راه اندازی پایگاه جدید کارخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
پایگاه جدید کارخانه ایران منبع با هدف تسریع اطلاع رسانی به مشتریان و همکاران کارخانه و نیز معرفی محصولات و خدمات جدید و همچنین امکان ارسال سفارش ها و درخواست ها به صورت الکترونیک، راه اندازی شد.

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.106.20.fa
برگشت به اصل مطلب