کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 1- مدت ضمانت

 با توجه به اینکه کلیه تولیدات کارخانه ایران منبع دارای ضمانت می باشند ، در صورتیکه محصولات در مدت ضمانت و تحت شرایط ضمانت دچار اشکال شوند ، ارائه خدمات به صورت گارانتی توسط کارشناسان اعزامی از طرف کارخانه انجام می گیرد. ( خدمات گارانتی فقط برای تعمیر محصولات بوده و تنها شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.)

 تمامی محصولات تولیدی کارخانه ایران منبع به مدت زمان سه تا پنج سالبادر نظر گرفتن ضخامت ورق از تاریخ تولید محصول  شامل خدمات گارانتی می باشند.

 2- موارد خارج از گارانتی

 در موارد زیر محصول (حتی در زمان گارانتی محصول) از گارانتی خارج است و رفع عیب به صورت گارانتی مجاز نمی باشد :

  •  در صورتیکه محصول توسط تعمیرکاران متفرقه ( غیر مجاز ) نصب و یا دستکاری شده باشد .
  • در صورتیکه محصول بعلت استفاده ناصحیح توسط مشتری آسیب دیده باشد.
  • درصورتیکه آسیب دیدگی ناشی از حمل و نقل محصول باشد.
  • درصورتیکه عوامل خارجی موجب آسیب دیدگی محصول شود.

 در صورتیکه محصول تا یکماهه اول تولید و قبل از استفاده دچار مشکل شود ، هزینه ایاب و ذهاب به عهده شرکت می باشد و در اینگونه موارد هزینه ایاب و ذهاب از مشتری دریافت نمی شود.

  3- انجام خدمات غیر گارانتی 

 در صورتیکه مدت گارانتی محصول با توجه به تاریخ تولید محصول گذشته باشد ،یا به هر علتی محصول دارای شرایط گارانتی نباشد ، هزینه های خدمات و قطعات را بر اساس تعرفه خدمات و قطعات غیرگارانتی از مشتری دریافت و فاکتور غیرگارانتی صادر و یک نسخه از آن به مشتری تحویل می گردد.

 با توجه به موضوع ضمانت محصولات، انجام برخی از خدمات و یا تعویض برخی از قطعات محصول شامل ضمانت نمی باشد و به صورت غیر گارانتی انجام می شود .

 این موارد شامل ایراداتی می باشند که در اثر استفاده نا صحیح یا مستهلک شدن بوجود می آیند و یا قطعات تزئینی ومصرفی محصول می باشند.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.104.16.fa
برگشت به اصل مطلب