کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- معرفی محصولات و خدمات
سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلرزنی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

درصنعت تصفیه آب محلولهای شیمیایی گوناگونی برای ضد عفونی آب، تصفیه فاضلاب، مواد ضدرسوب و خوردگی وجود داردکه برای تزریق آنها به یک سیستم تزریق نیازمی باشد این وسایل به منظورتهیه محلول با غلظت مناسب وتزریق آب به آب تغذیه جهت تنظیم PH آب وتامین وتزریق فسفات به آب به دلیل جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم می باشد.

کاربرد سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

1-تزریق محلول هیپوکلریت(کلر)به آبهای آشامیدنی واستخرها جهت حذف میکروارگانیسم ها،باکتری ها،جلبک هاو کاهش بوی نامطبوع پساب

2-تزریق مواد شیمیایی ضدرسوب شامل آنتی اسکالانت ها به دیگها ی بخاروبرجهای خنک کننده ومبدلهای حرارتی وکندانسورها

3-تزریق مواد شیمیایی درخط تولید کارخانه های مواد شیمیایی غذایی

تجهیزات سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

1-مخزن تهیه محلول ازجنس پلی اتلین     

 2-همزن الکتریکی به همراه شفت و پروانه

 3-شاسی جهت نصب تجهیزات تزریق کننده

4-پمپ تزریق و اتصالهای مربوطه

درباره سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی ایران منبع:

دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی ایران منبع ازبهترین ومرغوبترین کالای ایرانی استفاده می شود وقبل ازتولید محصول ابتدا کلیه تجهیزات ازطریق مسئول کنترل کیفی بخش مربوطه بازرسی وبعد ازاتمام بازرسی اولیه اپراتورشروع به جوشکاری می کند بعدازاتمام جوشکاری هرمنبع با فشار6 بارتست شده وبعدازتست با تایید مسئول کنترل کیفی به دست مشتریان محترم می رسد.

جنس سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

جنس شاسی ازقوطی 3*3 وجنس مخزن پلی اتیلین می باشد.

ظرفیت سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

ظرفیت سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی برحسب لیتردر ساعت می باشد.

راهنمای خرید سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

درزمان سفارش سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی ، نسبت به امکان عبورازدرب موتورخانه و فضای ابعادی مناسب جهت نصب وبهره برداری توجه کافی داشته باشید.درصورتی که سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی با ابعاد دیگری مورد نیازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعیین نمایید وبرای انتخاب ابعاد واندازه ها به کاتولوگ مراجعه شود.

نکات فنی در مورد سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلرزنی:

1- محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی دارای تهویه مناسب داشته باشد.

2-محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی کفشور(برای شستشوی دستگاه) باشد.

3- محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی دارای برق سه فاز و تک فاز باشد.

4- محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی دارای تهویه مناسب داشته باشد.

5- محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی دارای تهویه مناسب داشته باشد.

6- محل نصب دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی بایداز تماس مستقیم تابش خورشید ،برف و باران محفوظ باشد.

گارانتی (خدمات پس از فروش) سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی:

دستگاه دستگاه سیستم تزریق مواد شیمیایی و کلر زنی ایران منبع دارای پلاک می باشدکه مشخصات ظرفیت منبع - تاریخ ساخت - شماره سریال ثبت می شود با شرایط نصب مطلوب واصولی ورعایت استانداردهای ایرانی دارای2 سال گارانتی(خدمات وپس ازفروش ) می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.102.52.fa
برگشت به اصل مطلب